முகவரி

டாக்டர்.அழகப்பன்ஸ் கிட்னி கேர் சென்டர்,
டாக்டர்.அழகப்பன் B.S.M.S.,MD.
No:5 கம்பன்மணிமண்டபம் கிழக்கு,
தமிழ்தாய் கோவில் சாலை,
அருணா நகர், காரைக்குடி - 630001.

தொலைபேசி

(0) 4565-233051
(0) 4565-401515
+91 98949-08386
+91 94888-15151
TIME - 8:00 am to 8:00pm for all days.